PREVIOUS

previous

NEXT

next

CLOSE

close

Architects under40

Visual identity suitable for architectural meetup series.

Description

A flexible modular system of visual identity - suitable for architectural meetup series. The participants of the meetups are architects under 40 - thus the name U40. The project included the creation of a logo for a new cyclical event for young members of the Association of Polish Architects, as well as a visual identification of its first edition.

Logo design consists of basic shapes resembling the combination of letters and digits in this name. Visual identification was designed as a flexible modular system that can be adapted to many subsequent editions. It consists of the simple geometric figures, that are also contained in the logo - quadrants of a circle and triangles - arranged on a square modular grid in various configurations and in various sizes. Depending on the main theme of a given edition of the meeting, the figures on the grid can serve as illustrations and graphical interpretation of the topic.

A simple grotesque typeface was used in its thickest version - Halis Grotesque Black. The block-type layout of typography on a modular grid repeats the idea used in the design of graphic elements and determines a coherent - and above all reproducible in the scale of the whole series - collection.

 

Identyfikacja wizualna Ogólnopolskiego spotkania młodych architektów SARP U40. Projekt obejmował stworzenie logo dla nowego cyklicznego wydarzenia dla młodych członków Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także identyfikację wizualną jego pierwszej edycji. Identyfikację wizualną zaprojektowano jako elastyczny system możliwy do zaadaptowania do wielu kolejnych edycji. Przewiduje on wykorzystywanie prostych form geometrycznych zawartych również w logo – ćwiartek okręgu oraz trójkątów – układanych na kwadratowej siatce modułowej w różnych konfiguracjach i w różnej skali.

W zależności od hasła przewodniego danej edycji spotkania, figury na siatce mogą pełnić rolę ilustracji, graficznej interpretacji tematu. Zastosowano prosty groteskowy krój pisma w grubej odmianie – Halis Grotesque Black. Blokowy układ typografii na siatce modułowej kontynuuje ideę stosowaną w projekcie elementów graficznych i decyduje o spójnym – i przede wszystkim powtarzalnym w skali całej serii – odbiorze. Dla pojedynczej edycji przewidziano spójny motyw kolorystyczny – w tym przypadku wykorzystujący teksturę pozłacanej folii.

Info

Client: The Association of Polish Architects (SARP) in Szczecin, Poland

Design: Anna Nowokuńska

Year: 2018

Photo: Anna Nowokuńska, Sylwia Gudaczewska

Title: Ogólnopolskie spotkanie młodych architektów SARP U40

SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity

SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity

SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity

SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity
SARP U40 identity SARP U40 identity SARP U40 identity
PREVIOUS

previous

BACK TO TOP

back to top

PREVIOUS

next