Szlak Orlich Gniazd rowerem – VIDEO

To królowi Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięczami szlak usłany zamkami — Szlak Orlich Gniazd. To ten, co zastał Polskę drew… jak pamiętamy ze szkoły. To on wprowadzał reformy polityczne i terytorialne, rozwijał handel, sprowadzał ludność do miast. Wzniesione zamki miały chronić szlaki kupieckie, no i gromadzić powiększający się skarb państwa. 

Dziś w Jurze Karkowsko-Częstochowskiej oprócz licznych ruin zamków napotkać można ostańce skalne, piękne formacje piaskowca, liczne jaskinie i wspaniałą architekturę drewnianą. Miedzy nimi wije się pieszy szlak turystyczny. A z nim przeplata się szlak rowerowy i to nim właśnie zwiedzaliśmy Jurę w długi weekend majowy. Aktywna majówka!

Video: Anna Nowokuńska
Music: ‘New Shoes’ by Paolo Nutini

One thought on “Szlak Orlich Gniazd rowerem – VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *